Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2022 Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:52:43
Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Karolina Grzybowska 2022-03-21 10:48:47
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Przebudowa chodników ulicznych na ul. Golczewskiej w Przybiernowie oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-03-18 15:05:10
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ?Przebudowa chodników ulicznych na ul. Golczewskiej w Przybiernowie oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Przybiernowie? Marta Mazurowska 2022-03-18 15:04:31
Sprawozdania finansowe za 2019 rok. Piotr Hyla 2022-03-18 14:32:44
Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-03-18 13:08:43
Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-03-18 12:29:18
UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie Justyna Andrzejewska 2022-03-18 08:37:03
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/13 Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:55:31
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/12 Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:54:17
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/11 Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:51:31
2022 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:47:30
2022 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:46:20
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/11 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:46:10
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Kartlewo, gm. Przybiernów nr 126/11 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-03-18 07:45:09
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-03-17 13:30:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-03-07 15:37:53
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-03-07 15:35:51
Załacznik do zarządzenia 24/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-03-07 09:03:28
Załacznik do zarządzenia 24/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-03-07 09:03:15
Załacznik do zarządzenia 23/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-03-07 08:58:18
Załacznik do zarządzenia 23/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-03-07 08:57:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-03-03 15:05:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołów elektrowni fotowoltaicznych PV Czarnogłowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 163/4 obr. Czarnogłowy, gm. Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-03-03 15:04:54
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-03-03 14:54:01
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-03-03 14:53:54
Klauzula informacyjna FB Justyna Andrzejewska 2022-03-03 12:08:00
Klauzula informacyjna FB Justyna Andrzejewska 2022-03-03 12:04:22
Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, III ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:14:05
Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:08:08
Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:05:46
Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-02-25 11:04:11
Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Justyna Andrzejewska 2022-02-25 10:44:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki i Leśnej w miejscowości Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-02-24 11:39:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-02-24 11:14:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-02-23 15:03:22
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów, na terenie działek: 162/5, 192/17, 192/14, 162/6, 162/8, 187, 175/1, 81/12, 192/3, 81/8, 177, 175/2, 175/3, 175/4, 191, 19/6, 66, 69, 172, 173, 174 w obrębie Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-02-18 15:00:55
Rejestr petycji złożonych do Wójta Gminy 2021 Justyna Andrzejewska 2022-02-18 14:20:01
Petycja 8 - odpowiedź - zainstalowanie lampy oświetleniowej w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2022-02-18 14:19:00
Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego Justyna Andrzejewska 2022-02-15 14:46:04