Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dz. nr 20/5 Rokita, gm. Przybiernów. Ewa Magiera 2022-11-25 15:31:09
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2023 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów Marta Mazurowska 2022-11-25 14:32:56
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego, na terenie działek nr 493/2 i nr 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-22 14:44:29
Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:37:30
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2025. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:28:48
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2023-2025. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:28:36
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Przybiernów na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:26:24
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-22 11:25:43
Uchwała Nr XXX/251/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-22 10:23:18
Uchwała Nr XXX/253/22 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:21:21
Uchwała Nr XXX/252/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:20:39
Uchwała Nr XXX/250/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:03:41
Uchwała Nr XXX/249/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-11-21 13:02:57
Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:42:21
Uchwała Nr XXX/254/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:42:01
Uchwała nr XXX/248/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:40:42
Uchwała nr XXX/247/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:39:37
Uchwała nr XXX/247/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-11-21 11:39:11
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2022-11-18 14:27:41
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego znak IR-2.7160.62.20225.DS z dnia 9 listopada 2022 r. o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ewa Magiera 2022-11-17 12:13:10
Protokół 30 z dnia 16 listopada 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-11-17 09:11:03
Protokół nr 30/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-17 09:10:19
Protokół 29 z dnia 8 listopada 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-11-16 11:59:18
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-11-16 11:57:18
XXX sesja Karolina Grzybowska 2022-11-16 11:56:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obr. Przybiernów - 4, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania administracyjnego. Ewa Magiera 2022-11-15 15:00:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 636/1 w obr. Przybiernów - 4, gm. Przybiernów. Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania. Oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w inwestycji.Procedura prowadzona jest po wznowieniu postępowania administracyjnego. Ewa Magiera 2022-11-15 14:59:03
Zawiadomienie o możliwości składania ofert na zimowe utrzymywanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 Łukasz Chojnacki 2022-11-14 12:18:04
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-11-14 09:06:11
Zarzadenie nr 91/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-11-10 11:19:42
Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu dodatku węglowego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 11:16:05
Zarządzenie nr 98/2022 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu grantowego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 11:05:07
Zarządzenie nr 92/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Justyna Andrzejewska 2022-11-10 11:02:45
Zarządzenie nr 110/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:54:20
Zarządzenie nr 107/2022 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:53:28
Zarządzenie nr 105/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:52:25
Zarządzenie nr 108/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:50:09
Zarządzenie nr 104/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:49:02
Zarządzenie nr 100/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:47:31
Zarządzenie nr 100/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2022-11-10 10:47:11