Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-02-15 12:30:43
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-02-15 08:06:12
III ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:30:01
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/5 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:28:52
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo nr 133/4 - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:25:37
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 287/70 Gabriela Budzyńska 2022-02-14 15:21:12
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:24:37
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:22:13
Rok 2022 Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:20:20
Łukasz Chojnacki 2022-02-11 14:20:09
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-10 12:03:29
Uchwała nr XXIII/206/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-02-10 11:53:41
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-10 11:46:59
Uchwała nr XXIII/205/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-02-10 11:22:36
Protokół nr 23/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-02-07 15:35:24
Zarządzenie nr 136/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert pn. "Świadczenia usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Przybiernów w latach 2022-2023" Justyna Andrzejewska 2022-02-07 14:17:52
Zarządzenie nr 137/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert pn. "Świadczenia usług geodezyjnych na terenie Gminy Przybiernów w latach 2022-2023" Justyna Andrzejewska 2022-02-07 14:16:53
Rejestr petycji złożonych do Rady Gminy 2021 Karolina Grzybowska 2022-02-07 14:00:25
Uchwała Nr XXIII/210/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:58:42
Uchwała Nr XXIII/209/22 w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:58:00
Uchwała Nr XXIII/210/22 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie energetycznym usytuowanym w pasie drogowym ul. Fabrycznej, celem poprawy warunków bezpieczeństwa Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:56:08
Uchwała Nr XXIII/209/22 w sprawie petycji dotyczącej zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego, w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:55:22
Uchwała Nr XXIII/208/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:54:31
Uchwała Nr XXIII/207/22 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:53:49
Uchwały 2022 Karolina Grzybowska 2022-02-07 13:52:48
Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:26:34
Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:25:06
Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:24:23
Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:18:12
Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia" Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:16:36
Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2022-02-07 13:11:33
Informacja i Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gryficach z dnia 26.01.2022 r. Łukasz Chojnacki 2022-02-07 13:04:38
Informacja i Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gryficach z dnia 26.01.2022 r. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2022-02-07 13:04:14
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2022-02-07 13:04:03
- dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2022-02-07 13:03:51
Informacja i Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gryficach z dnia 26.01.2022 r. - dokument usunięty Łukasz Chojnacki 2022-02-07 13:03:20
Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-02-07 12:47:24
Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-02-07 12:47:12
Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-02-07 12:46:50
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Justyna Andrzejewska 2022-02-04 14:32:21