Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:17:16
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:14:44
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:45
Uchwała Nr XXIV/217/22 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Przybiernów na rok 2022. Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:58:24
Uchwała Nr XXIV/215/22 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 07:57:31
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:33:35
Uchwała nr XXIV/211/22 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-05 09:32:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kościuszki i Leśnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 357, 423, 626 i 634 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-04 15:28:44
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:40
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:33
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Zabierzewo, gm. Przybiernów nr 133/4 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:49:10
I rokowania na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Włodzisław, gm. Przybiernów nr 179/3 Gabriela Budzyńska 2022-04-04 14:46:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Łukasz Chojnacki 2022-04-04 13:42:23
Uchwała Nr XXIV/214/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Karolina Grzybowska 2022-04-04 13:08:31
ogłaszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-04-01 14:05:38
ogłaszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 12 w miejscowości Łoźnica, gm. Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-04-01 14:02:36
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:37:57
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:36:46
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:34:43
Informacja o Programie "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:29:53
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:25:11
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:24:42
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:23:35
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:22:56
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:20:38
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:18:20
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:16:43
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:15:14
Informacja o Programie "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - edycja 2022. Piotr Hyla 2022-03-31 17:13:45
Deklaracja dostępności strony www.bip.przybiernow.pl Piotr Hyla 2022-03-31 14:28:39
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-03-31 13:16:08
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-03-31 13:15:54
Protokół głosowania - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-03-31 13:15:22
XXIV sesja Karolina Grzybowska 2022-03-31 13:14:42
Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-03-31 09:56:49
Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-03-31 09:56:36
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania posterunku policji w Przybiernowie za rok 2021. Karolina Grzybowska 2022-03-30 11:34:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035. Karolina Grzybowska 2022-03-28 08:54:15
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów". Piotr Hyla 2022-03-25 14:29:43