Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mickiewicz Barbara - Radna Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:22:10
Olszewski Jacek - Radny Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:21:49
Słomczewski Paweł - Radny Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:21:29
Stelmasik Elżbieta - Radna Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:21:08
Zużewicz Paweł - Radny Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:20:45
Oświadczenia majątkowe radnych - stan na 31.12.2021 r. Karolina Grzybowska 2022-05-10 12:19:00
Pryć Anna - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:36:12
Żmudowska Monika - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:20:58
Pryć Anna - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:19:37
Deskiewicz Natalia - Podinspektor Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:17:10
Grześkowiak Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:16:40
Kazanowska Mariola - Kierownik OPS Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:16:11
Klińska Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:15:38
Janowicz Monika - Zastępca Kierownika USC Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:15:02
Borciuch Krystyna - Kierownik USC Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:14:29
Pasławski Józef - Dyrektor GZEAS Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:13:54
Andrzejewska Justyna - Sekretarz Gminy Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:13:23
Zięba Anna - Skarbnik Gminy Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:12:51
Szczepanowicz Radosław - Zastępca Wójta Gminy Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:11:50
Ławicka Lilia - Wójt Gminy Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:10:48
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek - stan na 31.12.2021 r. Karolina Grzybowska 2022-05-10 10:09:17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie decyzji nr 63/CP/2021 polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-05-09 15:49:27
wykaz 6/22 dla nieruchomości gminnnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łukasz Chojnacki 2022-05-06 12:36:55
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi wraz z parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o numerach: 6 i 498/27 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-05-05 15:03:03
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 180, 64/9, 63/7 w obrębie Czarnogłowy, gm. Przybiernów Marta Mazurowska 2022-05-05 15:01:11
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki komunalnej i nieruchomościami oraz drogownictwa Justyna Andrzejewska 2022-05-05 13:45:30
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami Justyna Andrzejewska 2022-05-05 13:42:56
Informacja o wynikach naboru: Dyrektor GZEAS w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:34:58
Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:32:21
Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:29:48
Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:28:41
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. : "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów" Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:26:51
Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:24:40
Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:23:27
Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz dyrektorów samorządowych instytucji kultury Justyna Andrzejewska 2022-05-04 12:21:28
Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:57:46
Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:56:23
Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć Justyna Andrzejewska 2022-05-04 11:55:14
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-05-04 11:38:01
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r Anna Pryć 2022-04-29 14:39:23