Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:55:52
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:55:31
Petycja złożona przez Pana Mateusza Jarosiewicza wzywającą Radę Gminy do zwołania nadzwyczajnych posiedzeń i podjęcia uchwał: w sprawie wydania zakazu stosowania "maseczek" ochronnych, w sprawie wydania zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej, w sprawie wydania zakazu stosowania "szczepionek" mRNA. Karolina Grzybowska 2022-01-27 07:54:47
Żmudowska Monika - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:35:57
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek - złożone w 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:34:42
2022 Karolina Grzybowska 2022-01-25 11:34:13
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXII/191/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2022 Karolina Grzybowska 2022-01-25 10:02:17
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-01-25 09:59:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr OŚ.6220.03.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz określająca warunki realizacji i eksploatacji inwestycji polegającej na a budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 6/2, 156 w obrębie Moracz i na działkach o numerach ewidencyjnych 26/6, 21/4, 27 w obrębie Rokita w gminie Przybiernów. Łukasz Chojnacki 2022-01-24 15:50:19
Uchwała nr XX/167/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-24 14:12:45
Uchwała nr XX/167/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2021 rok. Karolina Grzybowska 2022-01-24 14:12:33
Uchwała Nr XXII/192/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-01-24 13:12:04
Uchwała nr XXII/190/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/132/20 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2021-2035 Karolina Grzybowska 2022-01-24 13:11:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów, informujące strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-01-20 15:11:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów, informujące strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów Łukasz Chojnacki 2022-01-20 15:09:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej ?Moracz? wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 230 oraz 231 o mocy do 5MW (5x1MW) obręb Moracz Łukasz Chojnacki 2022-01-19 14:44:59
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:47:46
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:46:11
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:42:23
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:41:42
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:40:29
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:39:39
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:37:26
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:33:26
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:28:01
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:24:59
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:17:10
załacznik do zarządzenia 9/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego - dokument usunięty Gabriela Budzyńska 2022-01-18 14:14:54
Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie ustalenia na rok 2022 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:39:38
Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie wprowadzenia zmian do ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:34:53
Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:33:35
Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych stanowiących własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2022-01-17 14:30:55
Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:26:47
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury" Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:22:21
Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:21:32
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury" Justyna Andrzejewska 2022-01-17 13:20:28
Zarządzenie nr 141/21 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:45:02
Zarządzenie nr 140/21 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:42:14
Zarządzenie nr 139/21 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:40:11
Zarządzenie nr 138/21 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2022-01-17 12:36:56