Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarzadenie nr 91/2022 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:23:32
Uchwała Nr XXXI/264/22 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-12-30 12:55:19
Uchwała nr XXXI/261/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2022-12-30 12:54:39
Propjekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Przybiernów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Karolina Grzybowska 2022-12-30 09:08:14
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/8 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:43:12
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/9 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:43:03
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/10 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:42:46
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/11 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:42:35
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:42:13
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/11 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:40:12
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/10 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:29:08
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/9 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:26:56
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/8 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:24:44
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:22:46
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:22:00
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:21:20
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:19:57
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0020 Budzieszewice, gm. Przybiernów nr 199/7 Gabriela Budzyńska 2022-12-30 08:18:44
Protokół nr 31/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-12-29 13:06:53
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2022-12-29 13:06:06
XXXI sesja Karolina Grzybowska 2022-12-29 13:04:22
Zawiadomienie o posiedzeniu stałej Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-12-29 07:26:42
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-12-28 09:16:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-12-28 08:36:39
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-12-28 08:35:59
Zawiadomienie Wojskowego Koła Łowieckiego ORZEŁ w Świnoujściu o dodatkowych polowaniach zbiorowych w obwodach 59 i 112 w godz. od 08:30 do 15:30 w okresie od 27.12.2022 r. do 15.01.2023 r. w związku z problemami w realizacji planu łowieckiego. Ewa Magiera 2022-12-27 15:13:10
Zawiadomienie Koła Łowieckiego GŁUSZEC o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 06.01.2023 r. na :jelenie, dziki, sarny w obwodzie 58 Ewa Magiera 2022-12-27 15:08:16
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gmina Przybiernów, stanowiącej budynek mieszkalny nr 1 a. Ewa Magiera 2022-12-21 15:42:19
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0007 Miodowice, gmina Przybiernów, stanowiącej budynek mieszkalny nr 1 a. Ewa Magiera 2022-12-21 15:39:28
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym 0011, Moracz, gmina Przybiernów, powiat goleniowski stanowiącej budynek mieszkalny nr 29a oraz budynek niemieszkalny Ewa Magiera 2022-12-21 15:35:28
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów Ewa Magiera 2022-12-20 11:17:51
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. dotycząca wszczętego postępowania administracyjnego o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na dz. o nr ewid. 172 obr. Łoźnica i dz. ewid. nr 69,172,173 i 191 obr. Łoźnica, gm.Przybiernów Ewa Magiera 2022-12-20 11:14:49
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.ZUZ.3.4210.164.1.2022.EK z dnia 13.12.2022 r. Ewa Magiera 2022-12-20 11:05:43
Zawiadomienie polowanie zbiorowe- myśliwi zagraniczni/członkowie koła w dniu 7.01.2023 r. Koło Łowieckie Orlik-Orlikowo w obwodzie 85, polowanie na jelenie/dziki. Ewa Magiera 2022-12-19 15:05:36
Protokół Nr 14/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:26:24
Protokół Nr 15/22 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:25:00
Protokół Nr 14/22 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 16 grudnia 2022 r. Karolina Grzybowska 2022-12-19 13:22:19
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-12-19 12:25:56
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-12-16 13:41:30
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-12-16 13:41:21