Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r Anna Pryć 2022-04-29 14:38:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów podające do publiczej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim, Łukasz Chojnacki 2022-04-29 13:59:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji PV do 1 MW na działce ewidencyjnej 222 obręb Moracz w gminie Przybiernów w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim, Łukasz Chojnacki 2022-04-29 13:55:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów o wydniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegjącej na dbudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:52:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:46:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przybiernów informujące strony w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 303/4, 303/6, 303/7 obręb 0161 Przybiernów 1 w miejscowości Przybiernów, Gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. Łukasz Chojnacki 2022-04-26 14:46:00
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:04:42
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:03:33
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:02:00
Załacznik do zarządzenia 40/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Gabriela Budzyńska 2022-04-26 10:01:12
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-04-25 14:25:05
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule zaprojektuj i wybuduj - IV Marta Mazurowska 2022-04-25 14:24:59
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzącego do zmiany się za zgodą stron treść decyzji wydanej przez Wójta Gminy Przybiernów Nr 63/CP/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu plaży przy Jeziorze Przybiernowskim na terenie działki nr 711/4 z obrębu Zabierzewo i części działki nr 3 z obrębu Przybiernów-2, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-04-22 14:39:24
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie Marta Mazurowska 2022-04-22 13:52:25
Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora GZEAS Justyna Andrzejewska 2022-04-21 10:02:17
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/14 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:45:08
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/13 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:43:56
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/12 Gabriela Budzyńska 2022-04-20 09:40:34
Informacja dodatkowa - sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-19 09:37:42
Informacja Dyrektora Zlewni w Gryficach z dnia 1 kwietnia 2022 r. Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:37:19
Okresowa informacja o jakości wody na terenie Gminy Przybiernów marzec 2022 Łukasz Chojnacki 2022-04-14 14:31:32
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:48
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:39
Sprawozdanie finansowe Karolina Grzybowska 2022-04-13 14:32:12
Uchwała nr XXIV/212/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Karolina Grzybowska 2022-04-08 13:35:28
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:36:32
Protokół nr 24/22 z Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:35:37
Protokół 24 z dnia 31 marca 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:45
Protokół 23 z dnia 4 lutego 2022 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:34:12
Protokół 22 z dnia 28 grudnia 2021 roku. Karolina Grzybowska 2022-04-07 09:33:25
Uchwała Nr XXIV/216/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2022-04-06 15:04:49
Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Justyna Andrzejewska 2022-04-06 12:38:48
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:11:18
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:10:03
Oświadczenie majątkowe radnego gminy Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:09:28
Druki oświadczeń majątkowych Karolina Grzybowska 2022-04-06 12:06:12
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:59:14
Uchwała Nr XXIV/213/22 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Przybiernów na 2022 rok. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:56:00
Uchwała Nr XXIV/218/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:17:16
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Karolina Grzybowska 2022-04-06 11:14:44