Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/202/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów". Karolina Grzybowska 2021-12-30 12:53:14
Protokół Nr 11/21 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:07:23
Protokół Nr 11/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:05:34
Protokół Nr 12/21 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy w Przybiernowie odbytego w dniu 17 grudnia 2021r. Karolina Grzybowska 2021-12-29 14:03:47
Uchwała Nr XXII/196/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:57:43
Uchwała Nr XXII/201/21 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:57:07
Uchwała Nr XXII/199/21 w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:56:22
Uchwała Nr XXII/198/21 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:54:30
Uchwała Nr XXII/197/21 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:53:02
Uchwała Nr XXII/196/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:52:25
Uchwała Nr XXII/195/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do nieodpłatnego użytku części nieruchomości stanowiącej obiekt Posterunku Policji w Przybiernowie zlokalizowanego na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 ? pomieszczenia o łącznej powierzchni 60,49 m? stanowiącego własność Gminy Przybiernów na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym użytkownikiem, w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji. Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:51:37
Uchwała Nr XXII/194/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:50:37
Uchwała Nr XXII/193/21 w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2022 Karolina Grzybowska 2021-12-29 12:49:42
Obwieszczenie i zawiadomienie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulic: Kazimierza Jagiellończyka i Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działek o numerach: 493/2, 344/59, 10 i 11 w obrębie Przybiernów-4, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2021-12-29 12:47:19
Terminarze polowań zbiorowych Kół Łowieckich na sezon 2021/2022 Łukasz Chojnacki 2021-12-29 12:07:49
Zarządzenie nr 135/21 w sprawie upoważnienia Justyna Andrzejewska 2021-12-29 11:01:07
Zarządzenie nr 131/21 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2022 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przewozów" Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:45:49
Zarządzenie nr 130/21 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:44:13
Zarządzenie nr 129/21 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, II ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej Justyna Andrzejewska 2021-12-29 10:41:55
Informacja międzysesyjna Karolina Grzybowska 2021-12-28 14:58:37
Protokół głosowania Karolina Grzybowska 2021-12-28 13:38:27
XXII sesja Karolina Grzybowska 2021-12-28 13:37:48
Ogłoesznie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianai kultury fizycznej w Gminie Przybiernów w roku 2022 Emilia Kaczmarek 2021-12-22 09:15:35
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Karolina Grzybowska 2021-12-22 09:14:07
Zarządzenie nr 127/21 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Justyna Andrzejewska 2021-12-21 14:01:55
Zarządzenie nr 126/21 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia i załatwienia podań o najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:59:34
Zarządzenie nr 125/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia" w skład wchodzi projekt docieplenia, wymiany okien, drzwi, oświetlenia, pieca, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:58:36
Zarządzenie nr 125/21 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia" w skład wchodzi projekt docieplenia, wymiany okien, drzwi, oświetlenia, pieca, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:57:58
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:56:20
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:55:55
Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu z 20.07.2021r. Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:52:00
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przybiernów. (stracił moc) Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:51:10
zmiany regulaminu organizacyjnego (stracił moc) Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:50:53
Zarządzenie nr 124/21 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:48:39
Zarządzenie nr 123a/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:46:58
Zarządzenie nr 123/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Andrzejewska 2021-12-21 13:45:21
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:27:48
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:27:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:20:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przybiernów" Karolina Grzybowska 2021-12-21 10:20:32