Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XV/99/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-20 11:13:46
Uchwała XIV/94/11 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. Piotr Hyla 2012-02-20 11:06:35
Uchwała XIV/94/11 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2012-2033. Piotr Hyla 2012-02-20 11:04:17
Uchwała XIV/92/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-20 10:50:13
Uchwała XIV/92/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-20 10:49:15
Uchwała XIV/91/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2012-02-20 10:46:41
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:55:34
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:52:40
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:48:38
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:44:30
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:41:07
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:35:35
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:33:49
Wniosek do konsultacji projektu uchwały Piotr Hyla 2012-02-16 19:24:24
Projekt uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:14:54
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:03:30
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:02:22
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:01:42
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 19:00:31
Ogłoszenie w sprawie programu współpracy Gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-16 18:58:17
Uchwała X/61/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 16:20:20
Uchwała X/61/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 16:15:39
Uchwała XII/74/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Piotr Hyla 2012-02-15 15:57:19
Uchwała XII/73/11 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Piotr Hyla 2012-02-15 15:55:44
Uchwała XII/72/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 15:51:58
Uchwała XII/71/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 15:41:18
Uchwała XI/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1.158.830,04 oraz w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie 2.841.169,96 złotych i wydłużenia okresu spłaty. Piotr Hyla 2012-02-15 15:30:04
Uchwała XI/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1.158.830,04 oraz w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie 2.841.169,96 złotych i wydłużenia okresu spłaty. Piotr Hyla 2012-02-15 15:26:04
Uchwała XI/66/11 w sprawie zmiany uchwały II/10/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2011-2033. Piotr Hyla 2012-02-15 14:58:36
Uchwała nr XI/65/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 14:07:27
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 13:32:08
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:49:27
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:47:31
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. Piotr Hyla 2012-02-15 12:46:59
Informacja z wykonania budżetu w III kwartale 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 12:02:52
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 11:52:08
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Piotr Hyla 2012-02-15 11:51:25
- dokument usunięty Piotr Hyla 2012-02-13 13:25:43
Uchwała XV/103/12 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Piotr Hyla 2012-02-13 13:25:27
Uchwała budżetowa na rok 2012. Piotr Hyla 2012-02-13 12:29:00