Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:59:04
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:58:42
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:57:40
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:57:05
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:56:39
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:56:13
Uchwała Nr XXXI/257/22 w sprawie uchwalenia budże tu gminy Przybiernów na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-05 09:55:49
Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:49:12
Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:47:41
Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:46:40
Zarządzenie nr 132/2022 w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:39:53
Zarządzenie nr 131/2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:36:44
Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2023 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:32:37
Zarządzenie nr 125/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na rzecz weryfikacji prawa do dodatku dla gospodarstw domowych oraz prawa do dodatku węglowego Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:31:24
Zarządzenie nr 127/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:28:06
Zarządzenie nr 123/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:25:41
Zarządzenie nr 121/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:24:22
Zarządzenie nr 116/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminy Przybiernów na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:23:17
Zarządzenie nr 113/2022 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:21:27
Zarządzenie nr 112/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o zakup preferencyjny węgla Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:17:00
Zarządzenie nr 111/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na rzecz weryfikacji prawa do dodatku dla gospodarstw domowych o którym mowa w art. 24 ust.22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:15:52
Zarządzenie nr 109/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na rzecz weryfikacji prawa do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 15b ustawy o dodatku węglowym Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:14:57
Zarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:12:50
Zarządzenie nr 95/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:12:01
Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2023-01-04 13:10:52
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Piotr Hyla 2023-01-04 10:54:40
Zarządzenia 2023 Piotr Hyla 2023-01-04 10:26:37
Załącznik do zarządzenia 82/2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Ewa Magiera 2023-01-04 09:34:21
Uchwała Nr XXXI/265/22 w sprawie skargi na Wójta Gminy Przybiernów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Karolina Grzybowska 2023-01-03 15:35:39
Uchwała Nr XXXI/263/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w obrębie Przybiernów - 3, na rzecz użytkownika wieczystego Karolina Grzybowska 2023-01-03 15:34:46
Uchwała Nr XXXI/262/22 w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2023-01-03 15:34:05
Uchwała Nr XXXI/260/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-03 15:33:04
Uchwała Nr XXXI/259/22 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Przybiernowie na rok 2023 Karolina Grzybowska 2023-01-03 15:32:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.11.2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. Ewa Magiera 2023-01-03 15:19:40
Rozporzadzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Ewa Magiera 2023-01-03 15:03:59
Zarządzenie nr 129/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:47:16
Zarządzenie nr 128/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:46:22
Zarządzenie nr 130/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:44:23
Zarządzenie nr 130/2022 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dokument usunięty Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:43:00
Zarządzenie nr 124/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/21 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2022-2035 Justyna Andrzejewska 2023-01-03 10:41:53