Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:33:50
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:33:10
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:32:34
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:22:25
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:21:48
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-07 11:20:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok Karolina Grzybowska 2022-11-04 14:53:32
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-04 14:52:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2022 rok. - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:47:58
Zawiadomienie o XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:47:06
Zawiadomienie o XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:45:59
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-11-04 08:25:52
Planowany termin polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 Koła Łowieckiego "LIS" Błotno w obwodzie nr 84. Ewa Magiera 2022-11-04 07:54:24
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? nr GOL0701D na terenie działki nr 71/1 ob. Babigoszcz, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-03 14:42:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej nr 11/CP/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Przybiernowie na terenie działek o numerach: 373/13, 373/14, 373/15, 373/16 w obrębie Przybiernów-3, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-11-02 13:22:52
Zawiadomienie o posiedzeniach stałych Komisji Rady. Karolina Grzybowska 2022-11-02 12:13:21
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii znak sprawy: DLI-III.7621.45.2020.KS.38 z dnia 26.07.2022 r. Ewa Magiera 2022-11-02 11:48:45
Zawiadomienie i obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak:AP-4.7820.266-6.2022.PM z dnia 25.10.2022 r. Ewa Magiera 2022-11-02 11:43:23
Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego decyzji nr 16/2022 zmieniającą decyzję nr 5/2019 z 25.04.20149 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-11-02 11:40:21
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii o o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2020 z dnia 7.09.2020 r. , znak AP-4.7820.198-17.2019.MM,o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica" - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-11-02 11:39:36
Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii o o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 12/2020 z dnia 7.09.2020 r. , znak AP-4.7820.198-17.2019.MM,o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica" - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-11-02 10:49:18
Chojnacki Łukasz - Dyrektor GZEAS Karolina Grzybowska 2022-11-02 09:09:59
Pasławski Józef - Dyrektor GZEAS Karolina Grzybowska 2022-11-02 09:09:33
Obwieszczenie i zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego decyzji nr 16/2022 zmieniającą decyzję nr 5/2019 z 25.04.20149 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obwodnicy Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica -budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". - dokument usunięty Ewa Magiera 2022-10-31 16:04:58
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-10-28 14:58:09
Numery pokojów, telefony służbowe i adresy elektroniczne Justyna Andrzejewska 2022-10-28 14:56:23
Obwieszczenie i zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOL3001B na części działki nr 151/6 ob. Łoźnica, gm. Przybiernów. Marta Mazurowska 2022-10-27 13:57:46
Gmina Przybiernów. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Marta Mazurowska 2022-10-27 12:46:35
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:16:57
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:15:11
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:14:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:12:29
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:11:18
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022 Karolina Grzybowska 2022-10-27 09:10:23
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/14 Gabriela Budzyńska 2022-10-25 14:36:35
III nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Czarnogłowy, gm. Przybiernów nr 266/12 Gabriela Budzyńska 2022-10-25 14:32:23
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/13 Gabriela Budzyńska 2022-10-25 14:22:11
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Dzieszkowo, gm. Przybiernów nr 51/12 Gabriela Budzyńska 2022-10-25 14:20:09
Załacznik do zarządzenia 102/2022 przeznaczonych nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieogranicznego ustnego Gabriela Budzyńska 2022-10-25 14:06:29
Nadodrzańskie Koło Łowieckie w Szczecinie. Kalendarz Polowań zbiorowych sezon 2022/2023. Ewa Magiera 2022-10-25 09:18:14