Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXI/224/13 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach, Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach oraz Biblioteki Publicznej w Przybiernowie. 2014-02-17 22:14
dokument Uchwała Nr XXXI/222/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2033. 2014-02-27 23:35
dokument Uchwała nr XXXI/221/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2014-02-27 23:25
dokument Uchwała nr XXXI/220/13 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2014-2033. 2014-02-27 23:16
dokument Uchwała nr XXXI/219/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przybiernów na rok 2014. 2014-03-03 14:42
dokument Uchwała nr XXIX/214/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2014-01-02 15:10
dokument Uchwała nr XXIX/213/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2014-01-02 12:49
dokument Uchwała nr XXIX/212/13 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-01-02 11:43
dokument Uchwała Nr XXIX/211/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2013-11-22 08:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nabycia przez gminę Przybiernów nieruchomości 2013-10-04 15:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Przybiernów na nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa pod zarządem Nadleśnictwa Rokita 2013-10-04 14:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przybiernów. 2013-10-04 14:57
dokument Uchwała nr XXVIII/198/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2033. 2014-03-02 19:58
dokument Uchwała nr XXVIII/197/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-12-11 14:46
dokument Uchwała nr XXVII/196/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2013-08-30 13:25
dokument Uchwała nr XXVII/195/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-08-30 13:20
dokument Uchwała nr XXVII/194/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-05 15:19
dokument Uchwała nr XXVII/193/13 zmieniająca uchwałę nr XXVI/187/13 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie gminy Przybiernów. 2013-07-05 13:50
dokument Uchwała nr XXVII/190/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-08-30 13:08
dokument Uchwała nr XXVII/189/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-08-30 13:06
dokument Uchwała nr XXVI/186/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-06-07 16:20
dokument Uchwała nr XXVI/185/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2013-06-07 16:18
dokument Uchwała nr XXVI/183/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2013-08-30 12:55
dokument Uchwała nr XXVI/182/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-08-30 12:35
dokument Uchwała Nr XXVI/184/13 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 31 w miejscowości Rokita 2013-05-29 14:18
dokument Uchwała nr XXV/178/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przybiernów. 2013-04-17 15:41
dokument Uchwała nr XXV/176/13 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2013-04-17 12:35
dokument Uchwała Nr XXV/175/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2013-04-17 14:42
dokument Uchwała nr XXV/174/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-04-17 12:43
dokument Uchwała nr XXIV/170/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Przybiernów w latach 2013 - 2016. 2013-02-20 15:41
dokument Uchwała nr XXIV/169/2013 w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzenie ścieków dla wszystkich grup odbiorców znajdujących się na terenie Gminy Przybiernów. 2013-02-20 15:35
dokument Uchwała nr XXIV/168/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2013-02-07 14:14
dokument Uchwała nr XXIV/167/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2013-2033. 2013-04-17 12:29
dokument Uchwała nr XXIV/166/13 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2013 rok. 2013-04-17 12:26
dokument Uchwała nr XXIV/165/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pod nazwą "Remont dachu Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach". 2013-04-17 12:23
dokument Uchwała nr XXIV/164/2013 w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-02-20 15:34
dokument Uchwała nr XXIV/163/2013 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-02-20 15:32