Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 107 w sprawie ustalenia trybu i zasad udostępniania informacji publicznej. 2018-01-19 11:22
dokument Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2017-05-16 07:24
dokument Zarządzenie nr 105 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2017-05-16 07:21
dokument Zarządzenie nr 104 w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. 2016-02-01 12:59
dokument Zarządzenie nr 103 w sprawie ustalenia planów finansowych organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-02-01 13:02
dokument Zarządzenie nr 102 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 95a/15 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 30 listopada 2015 r. 2016-02-01 12:44
dokument Zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2016-02-01 12:40
dokument Zarządzenie nr 98 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej lokalu uzytkowego w budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie przy ul. Cisowej 3. 2016-02-01 12:39
dokument Zarządzenie nr 97 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. 2016-02-01 12:37
dokument Zarządzenie nr 96 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. 2016-02-01 12:34
dokument Zarządzenie nr 95a w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2016-02-01 12:33
dokument Zarządzenie nr 95 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Łoźnica 25. 2016-02-01 12:30
dokument Zarządzenie nr 94 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2016-02-01 12:28
dokument Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania KOmisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zasdanie pn." odbiór i zagospodarowanie odpaadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów. 2016-02-01 12:26
dokument Zarządzenie nr 92 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2016-02-01 12:24
dokument Zarządzenie nr 91 w sprawie wykorzystania samochodu Fiat Stilo. 2016-02-01 12:22
dokument Zarządzenie nr 90 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu Fiat Stilo. 2016-02-01 12:21
dokument Zarzadzenie 89a w sprawie zmiany oraz zmian w budżecie gminy na rok 2015. 2016-02-01 12:19
dokument Zarządzenie nr 89 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-02-01 12:17
dokument Zarządzenie nr 88a w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 2016-02-01 12:35
dokument Zarządzenie nr 88 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej. 2016-02-01 12:12
dokument Zarządzenie nr 87 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i drodze bezprzetargowej. 2016-02-01 12:10
dokument Zarządzenie nr 86 w sprawie powołąnia Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w nastepujących kwestiach: 1. Świadczenia usłu geodezyjnych dla gminy Przybiernów w latach 2016-2017, 2. Świadczenia usług wyceny nieruchomości dla Gminy Przybiernów w latach 2016-2017. 2016-02-01 12:06
dokument Zarządzenie nr 85 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Dzieszkowo 10. 2016-02-01 11:58
dokument Zarządzenie nr 84 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusu Ford Transit 2016-02-01 11:56
dokument Zarządzenie nr 83 w sprawie wykorzystania autobusu Ford Transit 2016-02-01 11:54
dokument Zarządzenie nr 82 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie". 2016-02-01 11:52
dokument Zarządzenie nr 81 w sprawie wynajecia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica. 2016-02-01 11:50
dokument Zarządzenie nr 80 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2016-02-01 11:44
dokument Zarządzenie nr 79 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 2016-02-01 11:33
dokument Zarządzenie nr 77 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów. 2016-02-01 11:29
dokument Zarządzenie nr 76 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przybiernów. 2015-10-15 15:08
dokument Zarządzenie nr 75 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2016-02-01 11:26
dokument Zarządzenie nr 74 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-02-01 11:23
dokument Zarządzenie nr 73 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn."Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przybiernów". 2016-02-01 11:21
dokument Zarządzenie nr 72 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016. 2015-10-07 13:37
dokument Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn." Zakup kotła grzewczego c.o. do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnogłowach". 2015-10-07 13:35
dokument Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany budżetu na rok 2015. 2015-10-07 13:23
dokument Zarządzenie nr 69 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-10-07 13:21
dokument Zarządzenie nr 68 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2015-10-07 13:21
dokument Zarządzenie nr 67 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Przybiernów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-10-07 13:18
dokument Zarządzenie nr 66 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - "Wyprawka szkolna". 2015-10-07 13:15
dokument Zarządzenie nr 65 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-10-07 12:09
dokument Zarządzenie nr 64 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-10-07 12:08
dokument Zarządzenie nr 63 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przybiernów w 2015 r." 2015-10-07 12:05
dokument Zarządzenie nr 62 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2015/2016 miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2015-10-07 12:02
dokument Zarządzenie nr 60 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami gminy. 2015-10-07 08:11
dokument Zarządzenie nr 59 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-10-05 14:42
dokument Zarządzenie nr 58 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-10-05 14:40
dokument Zarządzenie nr 57 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-10-05 14:36
dokument Zarządzenie nr 56 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-10-05 14:17
dokument Zarządzenie nr 55 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-10-05 14:14
dokument Zarządzenie nr 54 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku (lewego skrzydła w części parterowej) stanowiącego Gminny Ośrodek Kultury w Czarnogłowach, na punkt opieki zdrowotnej." 2015-10-05 14:13
dokument Zarządzenie nr 53 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn." Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przybiernów". 2015-10-05 14:07
dokument Zarządzenie nr 52 w sprawie zasad przyznawania honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" 2015-12-04 09:58
dokument Zarządzenie nr 49 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 13:41
dokument Zarządzenie nr 48 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-07-15 13:39
dokument Zarządzenie nr 47 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-07-15 13:38
dokument Zarządzenie nr 46 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-07-15 13:36
dokument Zarządzenie nr 45 w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy. 2015-07-15 13:35
dokument Zarządzenie nr 44 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów. 2015-07-15 13:33
dokument Zarządzenie nr 43 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Łoźnica 37/1, 72-122 Łoźnica. 2015-07-15 13:31
dokument Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych. 2015-07-15 13:29
dokument Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania Komisji przetargowej. 2015-07-15 13:27
dokument Zarządzenie nr 40 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Rokita 11 a, 72-110 Przybiernów. 2015-07-15 13:26
dokument Zarządzenie nr 39 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Zakładowej 3 w miejscowości Czarnogłowy. 2015-07-15 13:23
dokument Zarządzenie nr 38 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Rokita, Moracz, Leszczno i Czarnogłowy i prognozy oddziaływania na środowisko. 2015-07-15 13:21
dokument Zarządzenie nr 37 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 13:15
dokument Zarządzenie nr 36 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-07-15 13:14
dokument Zarządzenie nr 35 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2015-07-15 13:12
dokument Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. 2015-07-15 13:07
dokument Zarządzenie nr 33 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2015-07-15 13:05
dokument Zarządzenie nr 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 13:03
dokument Zarządzenie nr 31 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. 2015-07-15 13:02
dokument Zarządzenie nr 30 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-07-15 13:00
dokument Zarządzenie nr 29 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2015-07-15 12:58
dokument Zarządzenie nr 28 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-07-15 12:56
dokument Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2015-07-15 12:55
dokument Zarządzenie nr 26 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania przez Gminę Przybiernów kanałów informacyjnych na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych i innych organizacji działających na rzecz mieszkańców Gminy Przybiernów. 2015-07-15 12:35
dokument Zarządzenie nr 25 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będacej w zasobach Gminy Przybiernów dla organizacji pozarządowych. 2015-07-15 12:31
dokument Zarządzenie nr 24 w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń będacych w zasobach Gminy Przybiernów dla organizacji pozarządowych. 2015-07-15 12:27
dokument Zarządzenie nr 23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 12:24
dokument Zarządzenie nr 22 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok. 2015-07-15 12:23
dokument Zarządzenie nr 21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 12:21
dokument Zarządzenie nr 20 w sprawie ogłoszenia I przetargu i przyjęcia regulaminu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów, na cele rolnicze. 2015-07-15 12:19
dokument Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 2015-07-15 12:17
dokument Zarządzenie nr 18 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej budynku gospodarczego o powierzchni 13 m 2 na Dz. Nr 43/4 w obrębie Moracz. 2015-07-15 12:15
dokument Zarządzenie nr 17 wprowadzające zmiany do Zarządzenia 47 a/2014 Wójta gminy Przybiernów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-07-15 12:12
dokument Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia "Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przybiernów przyznanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-07-15 12:09
dokument Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury. 2015-07-15 12:04
dokument Zarządzenie nr 14 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2015-07-15 11:59
dokument Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę Przybiernów pożyczek dla samorządowej instytucji kultury działającej na terenie gminy Przybiernów na realizację zadań współfinansowanych ze środków pomocowych. 2015-07-15 11:55
dokument Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów i urządzeń pomocniczych będacych na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie. 2015-07-15 11:50
dokument Zarządzenie nr 11 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2015-07-15 11:47
dokument Zarządzenie nr 10 a w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 11:43
dokument Zarządzenie nr 10 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2015-07-15 11:42
dokument Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przybiernowie. 2015-07-15 11:37
dokument Zarządzenie nr 8 w sprawie zmian do instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. 2015-07-15 11:33
dokument Zarządzenie nr 7 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-07-15 11:30
dokument Zarządzenie nr 6 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2015 rok. 2015-07-15 11:28
dokument Zarządzenie nr 5 w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 2015-07-15 11:21
dokument Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2015 r. 2015-07-15 11:18
dokument Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2015 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2015-07-15 11:16
dokument Zarządzenie nr 2 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2015 rok. 2015-07-15 11:14
dokument Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu - samochód pożarniczy średni, specjalny, marki Star 244. 2015-07-15 11:09