Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 80/16 w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-05-16 11:09
dokument Zarządzenie nr 79/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-05-16 11:07
dokument Zarządzenie nr 78/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze i przetargu i ustalenia ceny wywoławczej oraz wydzierżawienia w drodze w drodze przetargu ograniczonego do rolników z terenu Gminy Przybiernów na cele rolnicze nieruchomości stanowiaacych własność Gminy Przybiernów. 2017-05-16 11:06
dokument Zarządzenie nr 77/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-05-16 08:13
dokument Zarządzenie nr 76/16 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadaania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW Przybiernów w latach 2017-2019. 2017-05-16 08:12
dokument Zarządzenie nr 75/16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla potrzeb oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. " Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Przybiernów w latach 2017-2020". 2017-05-16 08:09
dokument Zarządzenie nr 74/16 w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. wdrożenia reformy oświaty. 2017-05-16 08:05
dokument Zarządzenie nr 73/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-05-16 08:03
dokument Zarządzenie nr 72/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2017-05-16 08:01
dokument Zarządzenie nr 71/16 w sprawie ustaalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-05-16 07:58
dokument Zarządzenie nr 70/16 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Przybiernów i jej jednostkach budżetowych. 2017-05-16 07:56
dokument Zarządzenie nr 69/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Miodowice 21. 72-110 Przybiernów. 2017-05-16 07:35
dokument Zarządzenie nr 68/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do OREW w Przybiernowie. 2017-05-16 07:32
dokument Zarządzenie nr 67/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-05-16 07:30
dokument Zarządzenie nr 66/16 w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2017-05-16 07:28
dokument Zarządzenie nr 65/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2017-05-15 15:55
dokument Zarządzenie nr 64/16 w sprawie konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. 2016-10-26 13:14
dokument Zarządzenie nr 63/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2017-05-15 15:53
dokument Zarządzenie nr 62/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica..y 2017-05-15 15:52
dokument Zarządzenie nr 61/16 w sprawie regulaminu przewozów szkolnych. 2017-05-15 15:50
dokument Zarządzenie nr 60/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2017-05-15 15:48
dokument Zarządzenie nr 59/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.. 2017-05-15 15:46
dokument Zarządzenie nr 58/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej.h 2017-05-15 15:45
dokument Zarządzenie nr 57/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej nr 193/5 obręb Miodowice. 2017-05-15 15:43
dokument Zarządzenie nr 56/16 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017. 2017-05-15 15:40
dokument Zarządzenie nr 55/16 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych Dożynki Gminne 2016 r. 2017-05-15 15:38
dokument Zarządzenie nr 54/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-05-15 15:36
dokument Zarządzenie nr 53/16 w sprawie określenia terminu składania oraz wzoru wwniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - "Wyprawka szkolna". 2017-05-15 15:34
dokument Zarządzenie nr 52/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2017-05-15 15:25
dokument Zarządzenie nr 51/16 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. 2016-08-22 13:50
dokument Zarządzenie nr 50/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-08-22 13:48
dokument Zarządzenie nr 49 w sprawie wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łacznej powierzchni 66,85 m2. 2016-08-22 12:52
dokument Zarządzenie nr 48/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 53,30 m2. 2016-07-27 14:45
dokument Zarządzenie nr 47/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przybiernowie zlokalizowany na działce nr 498/27 obręb Przybiernów 4 - pomieszczenia o łącznej powierzchni 346,50 m2. 2016-07-27 14:42
dokument Zarządzenie nr 46/16 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2016/2017 r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2016-07-27 14:21
dokument Zarządzenie nr 45/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. 2016-07-27 14:18
dokument Zarządzenie nr 44/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-07-27 13:58
dokument Zarządzenie nr 43/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Krótkiej 6. 2016-07-27 14:15
dokument Zarządzenie nr 40/16 w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji nalezności cywilnoprawnych i publicznoprawnych w Urzędzie Gminy Przybiernów. 2016-07-27 14:10
dokument Zarządzenie nr 39/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokaalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Miodowice 21. 2016-07-27 14:07
dokument Zarządzenie nr 37/16 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-07-27 14:03
dokument Zarządzenie nr 36/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. 2016-07-27 14:00
dokument Zarządzenie nr 35/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie. 2016-07-27 12:45
dokument Zarządzenie nr 34/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Dostawa urzadzeń i wykonanie prac przy ujęciu wody w miejscowości Babigoszcz".. 2016-05-18 14:23
dokument Zarządzenie nr 33/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybiernowie. 2016-05-04 11:33
dokument Zarządzenie nr 32/16 w sprawie zmian w budżecie gmin y na 2016 rok. 2016-05-18 14:20
dokument Zarządzenie nr 31/16 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2016 rok. 2016-05-18 14:19
dokument Zarządzenie nr 30/16 w sprawie wynajęcia na czas określony lokaalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11, 72-122 Łoźnica. 2016-05-18 14:18
dokument Zarządzenie nr 28/16 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków scisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 2016-05-18 14:16
dokument Zarządzenie nr 27/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Opracowanie Studium Wykonalności stanowiącej wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16". 2016-05-18 14:14
dokument Zarządzenie nr 26/16 w sprawie uistalenia planów nych do uchwały Rady Gminy. 2016-05-18 14:07
dokument Zarządzenie nr 25/16 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunaalnych (PSZOK) w Przybiernowie. 2016-05-18 14:05
dokument Zarządzenie nr 24/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2016-05-18 14:03
dokument Zarządzenie nr 21/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie. 2016-05-18 14:01
dokument Zarządzenie nr 20/16 w sprawie zmiany do regulaminu pracy stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 29/14 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 12.05.2014 r. 2016-07-27 13:55
dokument Zarządzenie nr 19/16 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie pn. "Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie. 2016-07-27 13:50
dokument Zarządzenie nr 18/16 w sprawie udzielenia pracownikom OŚrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). 2016-07-27 13:33
dokument Zarządzenie nr 17/16 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). 2016-07-27 13:29
dokument Zarządzenie nr 16/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r.,poz.195). 2016-07-27 13:25
dokument Zarządzenie nr 15/16 w sprawie powołania Komisji rostrzygającej wybór oferty na zadanie pn. "Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz w gminie Przybiernów" oraz w kolejnym etapie inwestycji wybór oferty na wykonanie przedmiotowej modernizacji. 2016-05-18 13:59
dokument Zarządzenie nr 14 a/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-05-18 13:48
dokument Zarządzenie nr 14/16 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2016-05-18 13:45
dokument Zarządzenie nr 13/16 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok. 2016-05-18 13:28
dokument Zarządzenie nr 12/16 w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu. 2016-05-18 13:27
dokument Zarządzenie nr 11/16 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2016-05-18 13:25
dokument Zarządzenie nr 10/16 w sprawie wykorzystania samochodu Renault Master. 2016-05-18 13:22
dokument Zarządzenie nr 9/16 w sprawie uastalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2016-05-18 13:21
dokument Zarządzenie Nr 8/16 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu - samochód ciężarowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER nr rejestr. ZGL 17674 2016-02-08 15:08
dokument Zarządzenie nr 7/16 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie. 2016-05-18 13:16
dokument Zarządzenie nr 6/16 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące działki nr 176/7 o pow. użytkowej 1796 m2 obręb Włodzisław zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 823,15 m2 oraz nieruchomość nr 174 obręb Włodzisław o pow. 1856 m2. 2016-05-18 13:14
dokument Zarządzenie nr 5b/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół postawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2016-05-18 13:09
dokument Zarządzenie nr 5a/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Przybiernów. 2016-05-18 13:04
dokument Zarządzenie nr 5/16 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-05-18 13:00
dokument Zarządzenie Nr 4a/16 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 stycznia 2016 r. s sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na zadanie p. "Wykonanie indywidualnych projektów budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów" oraz w kolejnym etapie inwestycji wybór oferty na wybudowanie zaprojektowanych oczyszczalni. 2016-02-08 15:07
dokument Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu na zbycie samochodu - samochód ciężarowy marki Star 200, nr rejestr. ZGL P403 2016-02-01 10:03
dokument Zarządzenie nr 3/16 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2016 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2016-07-27 13:18
dokument Zarządzenie nr 2/16 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2016 rok. 2016-07-27 13:16
dokument Zarządzenie nr 1/16 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2016 rok. 2017-11-03 10:33