Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 174 obr. Włodzisław

 

Przybiernów 2009-07-06

GGN-72241/6/09WÓJT GMINY PRZYBIERNÓWogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej działki Nr 174 o pow. 2100 m 2 stanowiącej własność Gminy Przybiernów, położonej w obrębie ewidencyjnym Włodzisław, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie urządzona jest KW Nr 18402.Cena wywoławcza - 31.500,- zł

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się na terenach rozwoju działalności gospodarczej w ogólnej strefie mieszkalno - usługowej.


Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2009 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 091 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 08-07-2009 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Chojnacki 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2009 09:21