Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 85/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2019-02-01 12:55
dokument Zarządzenie nr 84/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2019-02-01 12:53
dokument Zarządzenie nr 83/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2019-02-01 12:51
dokument Zarządzenie nr 81/18 w sprawie zmian do Zarządzenia nr 15/18 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołaania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartośsci niematerialnych i prawnych oraz gruntów dokonuje się zmian osobowych komisji spisowych. 2019-02-01 12:50
dokument Zarządzenie nr 80/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2019-02-01 12:41
dokument Zarządzenie nr 79/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w lokalu mienia Gminy Przybiernów w miejscowości Czarnogłowy przy ul. Zakładowej 3/21. 2019-02-01 12:39
dokument Zarządzenie nr 78/18 w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Gminy, OPS i GZEAS. 2019-02-01 12:36
dokument Zarządzenie nr 76/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-02-01 12:34
dokument Zarządzenie nr 75/18 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Łoźnica 25, 72-122 Łoźnica. 2019-02-01 12:32
dokument Zarządzenie nr 74/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2019-02-01 12:28
dokument Zarządzenie nr 73/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2019-02-01 12:26
dokument Zarządzenie nr 72/18 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego lokalu mienia gminy Przybiernów znajdującego sie w miejscowości Miodowice 1a, 72-110 Przybiernów. 2019-02-01 12:24
dokument Zarządzenie nr 71/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2019-02-01 12:21
dokument Zarządzenie nr 70/18 w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2019-02-01 12:19
dokument Zarządzenie nr 68/18 w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2019-02-01 11:59
dokument Zarządzenie nr 65/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 11:51
dokument Zarządzenie nr 64/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 11:49
dokument Zarządzenie nr 63/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 11:47
dokument Zarządzenie nr 59/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. 2018-12-14 11:46
dokument Zarządzenie nr 58 a/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na "Wywóz osadu z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów". 2018-12-14 11:42
dokument Zarządzenie nr 58/18 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 2018-12-14 11:32
dokument Zarządzenie nr 57/18 w sprawie wynajęcia na czas określony lakalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Dzieszkowo 10, 72-122 Łoźnica. 2018-12-14 11:31
dokument Zarządzenie nr 56/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej. 2018-12-14 11:15
dokument Zarządzenie nr 53/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 11:11
dokument Zarządzenie nr 52/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont, naprawa i zabezpieczenie budynku pałacu w miejscowości Łoźnica. 2018-12-14 11:05
dokument Zarządzenie nr 51/18 w sprawie przekazania majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im. W Komara i T.Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-12-14 11:09
dokument Zarządzenie nr 50/19 w sprawie powierzenia Pani Jolancie Grześkowiak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach. 2018-12-14 10:44
dokument Zarządzenie nr 49/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-12-14 10:42
dokument Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 09:17
dokument Zarządzenie nr 47/19 w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2018/2019 - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice. 2018-12-14 10:43
dokument Zarządzenie nr 46/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018. 2018-12-14 10:36
dokument Zarządzenie nr 45/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabierzewo 25, 72-110 Przybiernów. 2018-12-14 10:32
dokument Zarządzenie nr 44/18 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-12-14 10:28
dokument Zarządzenie nr 43/18 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-12-14 10:26
dokument Zarządzenie nr 42/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2018-12-14 10:29
dokument Zarządzenie nr 41/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawie świadczenia dobry start. 2018-12-14 10:25
dokument Zarządzenie nr 40/18 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 37 w obrębie Łoźnica. 2018-12-14 10:24
dokument Zarządzenie nr 39 a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-12-14 09:59
dokument Zarządzenie nr 39/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2019-02-01 12:29
dokument Zarządzenie nr 38/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-05-25 11:21
dokument Zarządzenie nr 32/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gminnej stanowiacej zabudowaną działkę nr 124/2 obr. Przybiernów 1. 2018-07-06 14:18
dokument Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:15
dokument Zarządzenie nr 30/18 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok. 2018-07-06 14:14
dokument Zarządzenie nr 29/18 w sprawie zmiany budzzetu i w budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok. 2018-07-06 14:12
dokument Zarządzenie nr 28/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GminnegKultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2017 rok. 2018-07-06 14:10
dokument Zarządzenie nr 27/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:07
dokument Zarządzenie nr 26/18 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy. 2018-07-06 14:05
dokument Zarządzenie nr 25/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzionych przez Gminę Przybiernów. 2018-07-06 14:03
dokument Zarządzenia nr 24/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 14:00
dokument Zarządzenie nr 23/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przybiernów na lata 2018-2032 wraz z opracowaniem projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przybiernów. 2018-07-06 13:59
dokument Zarządzenie nr 22/18 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 30.06.2003 r. 2018-07-06 13:49
dokument Zarządzenie nr 21/18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach. 2018-07-06 13:47
dokument Zarządzenie nr 20/18 w sprawie ustaaleenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów. 2018-07-06 13:43
dokument Zarządzenie nr 19/18 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów. 2018-07-06 13:37
dokument Zarządzenie nr 18/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przybiernowie na dz. nr 328/3 obręb 4". 2018-07-06 13:34
dokument Zarządzenie nr 17/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia publicznego pn."Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". 2018-07-06 13:30
dokument Zarządzenie nr 16a/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 2018-07-06 13:24
dokument Zarządzenie nr 16/18 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej. 2018-07-06 13:22
dokument Zarządzenie nr 15/18 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. 2018-07-06 13:19
dokument Zarządzenie nr 14/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. " Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie". 2018-07-06 13:14
dokument Zarządzenie nr 13/18 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2018 rok. 2018-07-06 13:10
dokument Zarządzenie nr 12/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2018-07-06 13:07
dokument Zarządzenie nr 11/18 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2018 rok. 2018-03-23 14:12
dokument Zarządzenie nr 10/18 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2018 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2018-03-23 14:12
dokument Zarządzenie nr 9/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postęepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy wiejskiej na terenie działkui nr 327/3 w miejscowości Dzisna. 2018-03-23 14:08
dokument Zarządzenie nr 8/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygajacej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowe placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 35/3 w miejscowości Rokita. 2018-03-23 14:05
dokument Zarządzenie nr 7/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 259/2 w miejscowości Czarnogłowy. 2018-03-23 14:03
dokument Zarządzenie nr 6/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Czarnogłowskim na terenie działki nr 287/41 w Czarnogłowach. 2018-03-23 14:00
dokument Zarządzenie nr 5/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 129/1 w Łoźnicy. 2018-03-23 13:53
dokument Zarządzenie nr 4/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont oświetlenia w parku przy stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. 2018-03-23 13:51
dokument Zarządzenie nr 3/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont siedzisk trybun na stadionie na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb3. 2018-03-23 13:48
dokument Zarządzenie nr 2/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont szatni Klubu Sportowego "Pomorzanin" na terenie działki nr 373/8 w Przybiernowie obręb 3. 2018-03-23 13:46
dokument Zarządzenie nr 1/18 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert na kompleksową obsługę przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działki nr 328/3 w Przybiernowie obręb 4". 2018-03-23 13:01