Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 229/2 obr. Czarnogłowy

 

Przybiernów 2009-12-04

GGN-72241/8/09


WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej niezabudowanej działki stanowiących własność Gminy Przybiernów położonej w obrębie Czarnogłowy.


  • działka nr 229/2 o pow. 1367 m2, KW Nr 15711, cena wywoławcza - 41.000,- zł


Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przybiernów przedmiotowe działki znajdują się w na terenach rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.


Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2010 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 5 stycznia 2009 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel.091 466-75-42.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 11-12-2009 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2009 12:31