Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 143/20 w sprawie wyznaczenia Zespołu MDR w Gminie Przybiernów 2021-07-28 08:35
dokument Zarządzenie nr 142/20 w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Przybiernów sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-07-28 08:33
dokument Zarządzenie nr 141/20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości 2021-07-20 11:24
dokument Zarządzenie nr 140/20 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów finansowo ? księgowych z dnia 31.12.2020r. 2021-07-20 11:14
dokument Zarządzenie nr 139/20 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów 2021-01-27 13:55
dokument Zarządzenie nr 138/20 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2021-01-27 13:51
dokument Zarządzenie nr 137/20 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Przybiernów 2021-01-07 10:15
dokument Zarządzenie nr 136/20 sprawie zmiany Rocznego Planu Kontroli Zarządczej na 2020 rok 2021-01-07 10:14
dokument Zarządzenie nr 135/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2021-01-20 14:36
dokument Zarządzenie nr 134/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-12-28 09:52
dokument Zarządzenie nr 133/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Przybiernów 4, gm. Przybiernów 2021-01-27 13:26
dokument Zarządzenie nr 132/20 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2020 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów 2020-12-18 13:41
dokument Zarządzenie nr 131/20 w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów 2020-12-17 12:32
dokument Zarządzenie nr 130/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. księgowości budżetowej 2020-12-17 12:31
dokument Zarządzenie nr 129/20 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023" 2020-12-18 13:47
dokument Zarządzenie nr 128/20 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2021 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przewozów" 2020-12-18 13:43
dokument Zarządzenie nr 127/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w przetargu nieograniczonym, na zadanie pn. ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przybiernów oraz PSZOK? 2021-01-27 13:58
dokument Zarządzenie nr 126/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Przybiernów na lata 2021? 2035 2020-12-14 10:36
dokument Zarządzenie nr 125/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-12-03 13:08
dokument Zarządzenie nr 124/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-14 10:35
dokument Zarządzenie nr 123/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-12-03 13:07
dokument Zarządzenie nr 122/20 w sprawie powołania Zespołu do oceny instytucji finansowej o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Przybiernów 2020-12-03 13:06
dokument Zarządzenie nr 121/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo - IV" 2020-12-03 14:50
dokument Zarządzenie nr 120/20 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Świętoszewko 11, 72-122 Łoźnica 2020-12-03 13:03
dokument Zarządzenie nr 119/20 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn: "Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2021 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów" 2021-01-22 10:54
dokument Zarządzenie nr 118a/20 w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-20 12:55
dokument Zarządzenie nr 118/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-12-14 11:04
dokument Zarządzenie nr 117/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie w latach 2021 - 2023". 2020-11-25 12:08
dokument Zarządzenie nr 116/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo - III" 2020-11-13 12:13
dokument Zarządzenie nr 115/20 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033 2020-11-20 14:37
dokument Zarządzenie nr 114/20 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 2020-11-04 14:42
dokument Zarządzenie nr 113/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025" 2020-11-20 14:28
dokument Zarządzenie nr 112/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ?Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Przybiernów" na lata 2021-2025?. 2020-11-04 14:30
dokument Zarządzenie nr 111/20 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-11-13 12:07
dokument Zarządzenie nr 110/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-20 14:32
dokument Zarządzenie nr 109/20 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2020-11-04 14:20
dokument Zarządzenie nr 108/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn "Przebudowa chodników w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Przybiernowie" 2020-11-20 14:45
dokument Zarządzenie nr 107/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo - II" 2020-11-13 12:04
dokument Zarządzenie nr 106/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-10-28 14:36
dokument Zarządzenie nr 105/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-20 14:31
dokument Zarządzenie Nr 104/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miodowice 21, 72-110 Przybiernów 2020-11-04 14:03
dokument Zarządzenie nr 103/20 w sprawie wprowadzenia instrukcji wdrożenia procedury składania JPK_V7M w Gminie Przybiernów i jej jednostkach budżetowych 2020-11-20 14:31
dokument Zarządzenie nr 102/20 w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-10-07 10:20
dokument Zarządzenie nr 101/20 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Przybiernowie 2020-10-06 09:37
dokument Zarządzenie nr 100/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo" 2020-10-06 09:35
dokument Zarządzenie nr 99/20 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze przetargu ograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej 2020-11-13 12:15
dokument Zarządzenie nr 98/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-28 14:39
dokument Zarządzenie nr 97/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-10-28 14:38
dokument Zarządzenie nr 96/20 w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 2020-10-01 13:32
dokument Zarządzenie nr 95/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. płac, podatku VAT i czynszów 2020-10-01 13:30
dokument Zarządzenie nr 94/20 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-10-01 13:29
dokument Zarządzenie nr 93/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" na działce nr 262/2 obręb Rzystnowo 2020-09-24 13:23
dokument Zarządzenie nr 92/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-01 13:25
dokument Zarządzenie nr 91/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania dla wykonawcy pn. "Budowa wiaty na terenie "Byłej hydroforni" w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców" 2020-09-24 13:21
dokument Zarządzenie nr 90/20 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy w Przybiernowie służbowych tabletów" 2020-09-16 12:27
dokument Zarządzenie nr 89/20 w sprawie zmiany Rocznego Planu Kontroli Zarządczej na 2020 rok 2020-09-16 12:24
dokument Zarządzenie nr 88/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-09-16 09:52
dokument Zarządzenie nr 87/20 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie oraz zasad jej stosowania 2020-09-09 12:06
dokument Zarządzenie nr 86/20 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-09-09 12:05
dokument Zarządzenie nr 85/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rzystnowo na działce nr 259, ob. geod. Rzystnowo w ramach projektu Amfiteatr pod Sosnami realizowanego jako wygranej w konkursie organizowanym przez Marszałka Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie "Granty Sołeckie 2020" 2020-09-09 12:03
dokument Zarządzenie nr 84/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-10-06 09:34
dokument Zarządzenie nr 83/20 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie 2020-09-04 12:13
dokument Zarządzenie nr 82/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-09-09 11:59
dokument Zarządzenie nr 81/20 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu dożynkowego "Najpiękniejsza dekoracja dożynkowa" 2020-08-28 14:27
dokument Zarządzenie nr 80/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021 2020-08-28 14:23
dokument Zarządzenie nr 79/20 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych 2020-08-19 14:32
dokument Zarządzenie nr 78/20 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami gminy 2020-08-19 14:31
dokument Zarządzenie nr 77/20 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów finansowo ? księgowych z dnia 30.06.2003r. 2021-07-20 11:11
dokument Zarządzenie nr 76/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-08-12 10:10
dokument Zarządzenie 75/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym prowadzonym w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo" Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Umowa o przyznaniu pomocy NR 00043-65150-UM1600096/19 z dnia 16.06.2020r." 2020-08-19 14:44
dokument Zarządzenie nr 74/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert publicznego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu, marki STAR , Typ K 407B 2020-08-12 09:56
dokument Zarządzenie nr 73/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-24 10:46
dokument Zarządzenie nr 72/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. ?Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnogłowy" 2020-08-12 09:50
dokument Zarządzenie nr 71/20 w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w Sołectwie Rzystnowo 2020-07-29 12:36
dokument Zarządzenie nr 70/20 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie Gminy Przybiernów 2020-07-27 10:53
dokument Zarządzenie nr 69/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnogłowy" 2020-07-27 10:39
dokument Zarządzenie nr 68/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-14 13:02
dokument Zarządzenie nr 67/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo" 2020-07-29 12:35
dokument Zarządzenie nr 66/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestorskiego pn. Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w miejscowościach: Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo" 2020-07-27 10:42
dokument Zarządzenie nr 65/20 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok 2020-07-27 10:20
dokument Zarządzenie nr 64/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Świerkowej wraz z budową oświetlenia" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji 2020-07-08 10:12
dokument Zarządzenie nr 63/20 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2020-07-08 10:11
dokument Zarządzenie nr 62/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-27 10:19
dokument Zarządzenie nr 61/20 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przybiernów za rok 2019 2020-06-26 14:19
dokument Zarządzenie nr 60/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-08-14 13:04
dokument Zarządzenie nr 59/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-06-24 10:14
dokument Zarządzenie nr 58/20 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przybiernów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-24 10:13
dokument Zarządzenie nr 57/20 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2020-06-24 10:12
dokument Zarządzenie nr 56/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-24 10:49
dokument Zarządzenie nr 55/20 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Przybiernów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku 2020-06-10 13:34
dokument Zarządzenie nr 54/20 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2020-06-09 14:11
dokument Zarządzenie nr 53/20 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2020-06-09 13:50
dokument Zarządzenie nr 52/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-06-09 14:03
dokument Zarządzenie nr 51/20 w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości 2020-06-09 13:46
dokument Zarządzenie nr 50/20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita 2020-06-03 10:55
dokument Zarządzenie nr 49/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-06-02 13:13
dokument Zarządzenie nr 48/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-09 13:37
dokument Zarządzenie nr 47/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2020/2021r. - miał węglowy na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice 2020-06-08 13:31
dokument Zarządzenie nr 46/20 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Gminy Przybiernów 2020-06-09 13:40
dokument Zarządzenie nr 45/20 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2020-05-28 12:30
dokument Zarządzenie nr 44/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-27 14:28
dokument Zarządzenie nr 43/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. ""Budowa wiaty na terenie ?Byłej hydroforni? w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców"" 2020-05-27 14:27
dokument Zarządzenie nr 42/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przybiernowie dla stanowiska ds. zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości i transportu 2020-05-27 14:26
dokument Zarządzenie nr 41/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Zdalna szkoła+" Zakup komputerów przenośnych, stacjonarnych, pakietów oprogramowania biurowego i innych 2020-06-09 13:42
dokument Zarządzenie 40/20 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju oświaty Gminy Przybiernów i wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych" 2020-05-22 11:59
dokument Zarządzenie nr 39/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Projekt zagospodarowania plaży gminnej przy jeziorze Przybiernowskim zgodnie z posiadaną koncepcją programową" 2020-05-19 14:38
dokument Zarządzenie nr 38/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-19 13:41
dokument Zarządzenie nr 37/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie i jednostkach organizacyjnych gminy" 2020-05-15 12:59
dokument Zarządzenie nr 36/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnogłowy" 2020-05-12 14:00
dokument Zarządzenie nr 35/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-05-06 13:21
dokument Zarządzenie nr 34a/20 w sprawie wynajęcia na czas określony lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Łoźnica 37, 72-122 Łoźnica 2020-07-27 10:29
dokument Zarządzenie nr 34/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-19 13:39
dokument Zarządzenie nr 33/20 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-19 13:37
dokument Zarządzenie nr 32/20 w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Przybiernowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2020-04-28 14:06
dokument Zarządzenie nr 31/20 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew z działek stanowiących mienie gminy Przybiernów 2020-04-28 14:08
dokument Zarządzenie nr 30/20 sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-04-17 12:27
dokument Zarządzenie nr 29/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2019 rok 2020-04-17 13:23
dokument Zarządzenie nr 28/20 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 10.04.2020r. w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-04-08 08:50
dokument Zarządzenie nr 27/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie oraz remont łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych" 2020-04-08 08:52
dokument Zarządzenie nr 26/20 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 2020-04-08 08:47
dokument Zarządzenie nr 25a/20 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok 2020-04-10 08:20
dokument Zarządzenie nr 25/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-03-31 12:11
dokument Zarządzenie nr 24/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-03-31 12:12
dokument Zarządzenie nr 23/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-31 12:09
dokument Zarządzenie nr 22/20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita 2020-03-17 11:03
dokument Zarządzenie nr 21/20 w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów 2020-03-17 11:01
dokument Zarządzenie nr 20/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-04-08 09:00
dokument Zarządzenie nr 19/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 2020-03-31 12:07
dokument Zarządzenie nr 18/20 w sprawie w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat. 2020-03-10 20:52
dokument Zarządzenie nr 17/20 w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rokita. 2020-03-09 13:40
dokument Zarządzenie nr 16/20 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przybiernowie 2020-02-28 09:48
dokument Zarządzenie Nr 15/20 w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Gminy Przybiernów 2020-02-28 09:07
dokument Zarządzenie Nr 14/20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2020-02-21 11:13
dokument Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo" 2020-03-03 13:59
dokument Zarządzenie nr 12/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-03 12:05
dokument Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2020-02-21 12:02
dokument Zarządzenie nr 10a/20 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,66 m? położonego na działce nr 158/9 w obrębie Czarnogłowy. 2020-02-26 08:29
dokument Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy w Przybiernowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-02-07 13:34
dokument Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Przybiernów oraz ustalenia wysokości opłat 2020-02-04 09:11
dokument Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia "Cisy Przybiernowskie" 2020-01-29 13:50
dokument Zarządzenie nr 7/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2020-02-26 09:28
dokument Zarządzenie nr 6/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2020-02-26 09:28
dokument Zarządzenie nr 5/20 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2020-01-27 14:43
dokument Zarządzenie nr 4/20 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2020-01-15 14:55
dokument Zarządzenie nr 3/20 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2020 rok 2020-01-16 07:56
dokument Zarządzenie nr 2/20 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2020 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów 2020-01-16 07:52
dokument Zarządzenie nr 1/20 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2020 rok 2020-01-13 12:58