Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, polożonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gm. Przybiernów Nr 12/2

                     Przybiernów, 11 sierpnia 2021r.

Wójt  Gminy Przybiernów

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0021 Łoźnica, gmina Przybiernów stanowiącej działkę niezabudowaną Nr 12/2 o powierzchni 0,1526ha

Cena wywoławcza 27 000zł

Numer księgi wieczystej:  SZ10/00005084/6

 

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej – 2 700zł

Nieruchomość położona jest w północnej części miejscowości Łoźnica. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowane mieszkalne oraz grunty inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Dojazd do działki z drogi asfaltowej z koniecznością przejazdu drogą gruntową odcinka około 150m.

Dla danego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przybiernów uchwalonym Uchwała Nr XXXII/235/14 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 7 lutego 2014 roku przedmiotowa działka znajduje się w strefie mieszkalno- usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 08 września 2021r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przybiernów w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy  przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający  ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Koszty ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, Pokój Nr 106, tel. 91 466-75-30.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Kaczmarek 11-08-2021 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Kaczmarek 11-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Emilia Kaczmarek 11-08-2021 14:00