Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego

NABÓR NA STANOWISKO

R O B O T N I K A G O S P O D A R C Z E G O

NA TERENIE GMINY  PRZYBIERNÓW 

 

Wójt Gminy Przybiernów ogłasza nabór na stanowisko robotnika gospodarczego.

 

1. Warunki zatrudnienia:

a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Przybiernowie, obszar wykonywanej pracy teren Gminy Przybiernów,

b) forma zatrudnienia: umowa o pracę,

c) wymiar zatrudnienia: pełny etat,

d) praca od poniedziałku do piątku,

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność,

 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

 • prawo jazdy kat. B.

b) dodatkowe:

 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 

3. Zakres zadań:

a) wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, remontowych i budowlanych na terenach
i w obiektach należących do Gminy Przybiernów,

b) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa kosiarki, kosy spalinowej, pilarki itp.,

c) kierowanie samochodem należącym do Gminy Przybiernów,

d) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,

e) dbanie o powierzone mienie,

 

4. Wymagane dokumenty:

 • CV lub list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

 • oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany

 • Oświadczenie w ramach CV/listu motywacyjnego następującej treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Przybiernowie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych”.

  Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa dokumenty nie zostaną rozpatrzone
  i zostaną usunięte.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy - robotnik gospodarczy”:

pocztą pod adresem: Urząd Gminy, 72-110 Przybiernów, ul. Cisowa 3, lub w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 106 lub pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu. .

 

O ewentualnym terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Przybiernów, dnia 15.02.2022 r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja

 

Przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe są administrowane przez Urząd Gminy
w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

 

Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w CV oraz liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji, jeżeli udzielą Państwo na to stosownej zgody.

 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Przybiernowie jest Bartosz Kaniuk, z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, aż do czasu zakończenia procesu rekrutacji (za wyjątkiem CV wybranego kandydata), chyba że udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania CV.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 15-02-2022 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2022
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2022 14:46