Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 123/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów oraz ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Przybiernów 2024-01-16 12:28
dokument Zarządzenie nr 122/2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2024-01-16 12:26
dokument Zarządzenie nr 121/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu 2024-01-16 12:24
dokument Zarządzenie nr 120/2023 wprowadzające zmiany do Zarządzenie 47a/2014 Wójta Gminy Przybiernów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2024-01-12 12:20
dokument Zarządzenie nr 119/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2024-01-12 12:14
dokument Zarządzenie nr 118/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2024-01-12 12:18
dokument Zarządzenie nr 116/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 12:17
dokument Zarządzenie nr 115/2023 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przybiernów w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 2024-01-16 12:09
dokument Zarządzenie nr 114/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 12:12
dokument Zarządzenie nr 113/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2024-01-12 12:11
dokument Zarządzenie nr 111/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu pn. "Najładniejsza dekoracja świąteczno-noworoczna na terenie Gminy Przybiernów" 2024-01-16 12:22
dokument Zarządzenie nr 110/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-12 11:40
dokument Zarządzenie nr 109/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przybiernów w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 2024-01-16 12:10
dokument Zarządzenie nr 107/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Przybiernowie ul. Golczewska" 2023-12-04 10:56
dokument Zarządzenie nr 106/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-04 10:52
dokument Zarządzenie nr 105/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie 2023-12-04 11:01
dokument Zarządzenie nr 104/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-04 10:54
dokument Zarządzenie nr 103/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2024-01-12 11:42
dokument Zarządzenie nr 102/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-04 10:33
dokument Zarządzenie nr 101/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-04 10:53
dokument Zarządzenie nr 100/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-04 10:29
dokument Zarządzenie nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2023-12-04 10:25
dokument Zarządzenie nr 98/2023 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 2023-12-04 10:59
dokument Zarządzenie nr 97/2023 w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Przybiernów, nie stanowiących własności gminy 2023-12-04 10:26
dokument Zarządzenie nr 96/2023 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Przybiernowie 2023-10-31 08:39
dokument Zarządzenie nr 95/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-11-03 14:18
dokument Zarządzenie nr 94/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-03 14:19
dokument Zarządzenie nr 93/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-24 13:14
dokument Zarządzenie nr 92/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-10-24 12:02
dokument Zarządzenie nr 91/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-24 13:12
dokument Zarządzenie nr 90/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-24 13:21
dokument Zarządzenie nr 89/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-24 13:20
dokument Zarządzenie nr 88/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu grantowego 2023-10-23 13:07
dokument Zarządzenie nr 87/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 13:33
dokument Zarządzenie nr 86/2023 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przybiernów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-23 13:05
dokument Zarządzenie nr 85/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-23 14:05
dokument Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 13:31
dokument Zarządzenie nr 83/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-10-23 13:30
dokument Zarządzenie nr 82/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. 2023-10-24 13:09
dokument Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 13:39
dokument Zarządzenie nr 80/2023 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Przybiernów 2023-10-24 11:24
dokument Zarządzenie nr 79/2023 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz grunty stanowiące własność Gminy Przybiernów 2023-10-24 13:25
dokument Zarządzenie nr 78/2023 w sprawie ustalania stawek czynszu na lokale mieszkalne stanowiące zasób mienia gminy 2023-10-24 13:23
dokument Zarządzenie nr 77/2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2023-10-23 13:02
dokument Zarządzenie nr 76/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Przybiernowie do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego 2023-10-23 13:00
dokument Zarządzenie nr 75/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2023-10-24 11:56
dokument Zarządzenie nr 74/2023 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup opału stałego na sezon grzewczy 2023/2024r. ? ekogroszek węgla kamiennego na potrzeby ogrzania obiektów mienia Gminy: Ośrodka Kultury w Czarnogłowach i Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej w miejscowości Budzieszewice 2023-10-23 14:07
dokument Zarządzenie nr 73/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 13:29
dokument Zarządzenie nr 72/2023 w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych 2023-10-23 12:59
dokument Zarządzenie nr 71/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: konstrukcyjnej nad realizacją inwestycji pn. : "Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach" 2023-10-24 13:10
dokument Zarządzenie nr 70/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2023-10-23 13:28
dokument Zarządzenie nr 69/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie 2023-10-23 12:57
dokument Zarządzenie nr 68/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r. 2023-10-23 13:25
dokument Zarządzenie nr 67/2023 w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2023 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2023-10-23 13:24
dokument Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024 2023-10-23 13:19
dokument Zarządzenie nr 65/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 13:13
dokument Zarządzenie nr 64/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II i III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-10-24 12:01
dokument Zarządzenie nr 63/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-23 12:54
dokument Zarządzenie nr 62/2023 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie 2023-10-23 12:36
dokument Zarządzenie nr 61/2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej budynku gospodarczego o powierzchni 15,00 m? położonego na działce nr 154 w obrębie Budzieszewice 2023-10-24 12:16
dokument Zarządzenie nr 60/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 12:31
dokument Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przybiernów 2023-07-12 09:32
dokument Zarządzenie nr 58/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-12 09:36
dokument Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-12 09:37
dokument Zarządzenie nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 14:03
dokument Zarządzenie nr 55/2023 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Międzyzakładowa Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Przybiernowie 2023-10-23 12:25
dokument Zarządzenie nr 54/2023 sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Łoźnica, gm. Przybiernów" 2023-07-03 14:07
dokument Zarządzenie nr 53/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:14
dokument Zarządzenie nr 52/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 13:13
dokument Zarządzenie nr 51/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 14:06
dokument Zarządzenie nr 50/2023 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2023 r. 2023-07-03 13:12
dokument Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów 2023-07-03 13:41
dokument Zarządzenie nr 48/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-07-03 13:11
dokument Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów 2023-07-03 13:10
dokument Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:32
dokument Zarządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu 2023-07-03 14:01
dokument Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przybiernów za rok 2022 2023-07-03 13:40
dokument Zarządzenie nr 43/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II oraz III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 14:50
dokument Zarządzenie nr 42/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 13:06
dokument Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:07
dokument Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Przybiernowie 2023-07-03 13:43
dokument Zarządzenie nr 39/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-12 09:34
dokument Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:05
dokument Zarządzenie nr 37/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz w ramach inwestycji Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów" 2023-07-03 13:04
dokument Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:59
dokument Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:05
dokument Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:04
dokument Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 11:00
dokument Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:58
dokument Zarządzenie nr 31/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 10:56
dokument Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-07-03 10:55
dokument Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 10:54
dokument Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia ?Cisy Przybiernowskie? 2023-07-03 10:53
dokument Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:50
dokument Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 10:52
dokument Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:03
dokument Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 15:12
dokument Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2022 rok 2023-07-03 13:33
dokument Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:20
dokument Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:18
dokument Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-27 13:17
dokument Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przybiernów 2023-03-02 12:35
dokument Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:15
dokument Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-27 13:16
dokument Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-03-27 13:12
dokument Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:29
dokument Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-02-06 14:07
dokument Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:25
dokument Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-02-06 14:06
dokument Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku gazowego 2023-02-06 14:05
dokument Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 13:58
dokument Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-01-25 13:53
dokument Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-01-25 13:52
dokument Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 14:02
dokument Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 14:00
dokument Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-01-25 13:50
dokument Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-01-25 13:48
dokument Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok 2023-01-25 13:46
dokument Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2023 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej 2023-01-04 13:32
dokument Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2023 rok 2023-01-25 13:41