Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 59/2022 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Przybiernów 2023-07-12 09:32
dokument Zarządzenie nr 58/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-12 09:36
dokument Zarządzenie nr 57/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-12 09:37
dokument Zarządzenie nr 56/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przechodu i przejazdu oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 14:03
dokument Zarządzenie nr 54/2023 sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Łoźnica, gm. Przybiernów" 2023-07-03 14:07
dokument Zarządzenie nr 53/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:14
dokument Zarządzenie nr 52/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 13:13
dokument Zarządzenie nr 51/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 14:06
dokument Zarządzenie nr 50/2023 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2023 r. 2023-07-03 13:12
dokument Zarządzenie nr 49/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego dla Sołectw Gminy Przybiernów 2023-07-03 13:41
dokument Zarządzenie nr 48/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-07-03 13:11
dokument Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów 2023-07-03 13:10
dokument Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:32
dokument Zarządzenie nr 45/2023 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu 2023-07-03 14:01
dokument Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przybiernów za rok 2022 2023-07-03 13:40
dokument Zarządzenie nr 43/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II oraz III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 14:50
dokument Zarządzenie nr 42/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 13:06
dokument Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:07
dokument Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Przybiernowie 2023-07-03 13:43
dokument Zarządzenie nr 39/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-12 09:34
dokument Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 13:05
dokument Zarządzenie nr 37/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz w ramach inwestycji Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów" 2023-07-03 13:04
dokument Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:59
dokument Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:05
dokument Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:04
dokument Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 11:00
dokument Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 13:58
dokument Zarządzenie nr 31/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-03 10:56
dokument Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-07-03 10:55
dokument Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 10:54
dokument Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie powołania Kapituły Honorowego wyróżnienia ?Cisy Przybiernowskie? 2023-07-03 10:53
dokument Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:50
dokument Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-03 10:52
dokument Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przybiernów 2023-07-03 11:03
dokument Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 15:12
dokument Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury. Biblioteki Publicznej w Przybiernowie za 2022 rok 2023-07-03 13:33
dokument Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:20
dokument Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:18
dokument Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-27 13:17
dokument Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu i udostępniania gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przybiernów 2023-03-02 12:35
dokument Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-27 13:15
dokument Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-27 13:16
dokument Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych do uchwały Rady Gminy 2023-03-27 13:12
dokument Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:29
dokument Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok 2023-02-06 14:07
dokument Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej 2023-07-03 10:25
dokument Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie do prowadzenia postępowań w sprawach określonych w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 2023-02-06 14:06
dokument Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku gazowego 2023-02-06 14:05
dokument Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie ustalenia na rok 2023 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 13:58
dokument Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-01-25 13:53
dokument Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2023-01-25 13:52
dokument Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 14:02
dokument Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów 2023-02-06 14:00
dokument Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz wysokości świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-01-25 13:50
dokument Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-01-25 13:48
dokument Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz ustalenia planów finansowych budżetu gminy Przybiernów na 2023 rok 2023-01-25 13:46
dokument Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przybiernów w 2023 r. z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej 2023-01-04 13:32
dokument Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie ustalenia Rocznego Planu Kontroli zarządczej na 2023 rok 2023-01-25 13:41