Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej działkę nr 124/1 zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi.

 

Przybiernów 2012-01-12

 

 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW

 

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Przybiernów 1, stanowiącej działkę nr 124/1 o pow. 190 m2, zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi, KW – 38189.

 

Cena wywoławcza – 4.900,- zł

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

Gmina Przybiernów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na ww. teren. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Przybiernów przedmiotowa działka znajduje się w strefie terenów rozwoju osadnictwa w ogólnej strefie mieszkalno-usługowej.

Nieruchomość położona między zabudowaniami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, sala Nr 105.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 10 lutego 2012 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Gminy w Przybiernowie w Banku Spółdzielczym w Gryficach Nr 43 9376 1011 0071 1717 2004 0007.

 

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócone w całości. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata pozostałej części należności za zakupioną nieruchomość musi nastąpić przed podpisaniem umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Gminy przed zawarciem umowy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość a osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój Nr 111, tel. 091 466-75-42.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia o przetargu. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Chojnacki 12-01-2012 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2012 12:26