Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW
z dnia 31 maja 2023r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Gminy Przybiernów
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych ( Dz. U z 2023r. poz. 998 ), w związku z § 4pkt 6 i 8 pkt 4 Zarządzenia nr 11/17 Wójta
Gminy Przybiernów z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Przybiernów, zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do Zarządzenia nr 11/17 Wójta Gminy Przybiernów z
dnia 6.02.2017r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Urzędzie Gminy Przybiernów.
1) Dokonuje się zmian zapisu § 4.pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6) Dopłatę do wypoczynku dzieci, młodzieży (także po zmarłym pracowniku)–raz do roku
-na wniosek”.
2) Ustala się wysokość świadczenia socjalnego wymienionego w § 4 - Załącznik nr 6,
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi wybranemu przez załogę do
reprezentowania jej interesów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

 

 

Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚŚ
T A B E L A
dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2023
(wypoczynek szkolny)
Dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły może
obejmować dopłaty do poniesionych opłat udokumentowanych rachunkami lub
fakturami imiennymi wystawionymi na rodzica/pracownika (raz do roku).
Wysokość dopłaty określa poniższa tabela.
Miesięczny dochód netto na osobę w
rodzinie uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku
w zł
                                                         Zwrot ponoszonych opłat
                                                              wyrażony w %
Do 2500                                                     40
2501-3500                                                  30
3501 i więcej                                              20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 03-07-2023 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 03-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2023 13:10