Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 66/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY W PRZYBIERNOWIE
z dnia 21 sierpnia 2023r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
na rok 2024
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/232/10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przybiernów oraz rodzajów oraz
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu: zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektora
samorządowej instytucji kultury oraz pracowników urzędu gminy, do opracowania
materiałów planistycznych do budżetu na rok 2024, zawierających następujące dane:
a) przewidywane wykonanie dochodów za rok bieżący oraz projekt dochodów na 2023
rok, opracowane na drukach stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) przewidywane wykonanie wydatków na rok bieżący oraz projekt wydatków na 2023
rok, opracowane na drukach stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia,
c) szczegółową kalkulację i uzasadnienie przyjętych założeń.
2. Materiały planistyczne należy opracować, zarejestrować w sekretariacie i przedłożyć
Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 15 września 2023r.
3. Propozycje swoje mogą również składać radni, rady sołeckie, stowarzyszenia i inne
poza gminne jednostki organizacyjne oraz mieszkańcy gminy.
§ 2. Przy planowaniu dochodów i wydatków gminy należy kierować się aktualnie
zatwierdzonymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta Gminy oraz in-
dywidualnymi ustaleniami. Należy uwzględnić średnioroczny wzrost cen towarów i usług
na poziomie 6,6 %. Ustala się wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w
oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe i analizę kosztów, wzrost podat-
ków lokalnych od 5-15%, czynszy od 15-25%. Ustala się nominalny wzrost przeciętnego
wynagrodzenia brutto tj. do 10% wynagrodzenia zasadniczego (za wyjątkiem wynagro-
dzeń dla nauczycieli, dla których wynagrodzenia zaplanować należy wg. obowiązują
przepisów na 2024r.) Przy wyliczeniu dochodów i wydatków w poszczególnych paragra-
fach, należy w miarę możliwości dokonać zaokrąglenia do 100 zł.
§ 3. Projekt planu wydatków inwestycyjnych powinien być opracowany na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Analizę przedłożonych dokumentów dotyczących opracowania projektu
budżetu na rok 2024 powierzam koordynatorowi prac planistycznych - Skarbnikowi
Gminy, który przedłoży zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu
budżetu, Wójtowi Gminy Przybiernów do dnia 8 listopada 2023r.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Przybiernów
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 23-10-2023 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 23-10-2023
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2023 13:19