Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 82/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r.

Zarządzenie nr 82/2023
Wójta Gminy w Przybiernowie
z dnia 26 września 2023r.

w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r.

 

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy na podstawie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 marca 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz.120 z późn. zm.) zarządza się co następuje:


§ 1.W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się zespoły spisowe, których skład stanowią Załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Osoby powołane do zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
§ 3. Zespoły spisowe o której mowa w § 1 dokonują spisu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.
§ 4. Termin zakończenia prac zespołów spisowych ustala się na dzień 5 stycznia 2024r.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 68/2023 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w gminie Przybiernów na dzień 31 grudnia 2023r.z dnia 23 sierpnia 2023r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

 


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 82/2023
Wójta Gminy w Przybiernowie
z dnia 26 września 2023r.
Skład zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji:
1. Budynek Urzędu Gminy, Magazynek Obrony Cywilnej, komunalka, Stacja Pogotowia
Ratowniczego, Gminny Ośrodek Zdrowia Przybiernów, komisariat Policji, oczyszczalnia,
projekty
1. Gabriela Budzyńska – Przewodnicząca zespołu
2. Monika Łukasik – Członek zespołu
3. Agnieszka Wożniak-Członek zespołu
2. Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy, Gminny Ośrodek Kultury –
Przybiernów
1. Karolina Grzybowska– Przewodnicząca zespołu
2. Katarzyna Kowalak -Członek zespołu
3. Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury – Czarnogłowy, świetlica Moracz
1. Karlina Grzybowska – Przewodniczący zespołu
2. Aleksandra Stanisławska– Członek zespołu
4. Ochotnicza Straż Pożarna - Łożnica, Ludowy Zespół Sportowy- Łożnica, Dzisna i
Dzieszkowo, Wiejskie Dom Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach
1. Monika Łukasik– Przewodnicząca zespołu
2. Katarzyna Kowalak– Członek zespołu
5. Świetlice Zabierzewo, Rzystnowo, Miodowice, Brzozowo, Kartlewo
1. Aleksandra Stanisławska – Przewodnicząca zespołu
2. Joanna Beściak-Członek zespołu

 


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2023
Wójta Gminy w Przybiernowie
z dnia 26 września 2023r.
Skład zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji:
magazynów paliwa, opału i materiałów biurowych, inwestycji rozpoczętych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz gruntów
§ 1. Powołuje się zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji w składzie:
1. Ochotnicze Straże Pożarne-paliwo- spis z natury
Przewodniczący komisji – Karolina Grzybowska
Członek komisji – Aleksandra Stanisławska
2. Gminny Ośrodek Kultury Czarnogłowy –opał-spis z natury
Przewodniczący komisji – Dominik Zawadzki
Członek komisji – Karolina Grzybowska
3. Wiejski Dom Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach-opał- spis z natury
Przewodniczący komisji – Dominik Zawadzki
Członek komisji – Karolina Grzybowska
4. Urząd Gminy w Przybiernowie- materiały biurowe- spis z natury
Przewodniczący komisji – Monika Łukasik
Członek komisji – Natalia Deskiewicz
5. Gmina Przybiernów –Inwestycje rozpoczęte-weryfikacja
Przewodniczący komisji – Marta Mazurowska
Członek komisji -Radosław Szczepanowicz
6. Wartości niematerialne i prawne-weryfikacja
Przewodniczący komisji – Agnieszka Woźniak
Członek komisji – Piotr Hyla
7. Samochód służbowy-paliwo- spis z natury
Przewodniczący komisji – Joanna Beściak
Członek komisji – Monika Łukasik
8. Grunty- weryfikacja
Przewodniczący komisji – Gabriela Budzyńska
Członek komisji – Ewa Magiera
Członek komisji –Dominik Zawadzki
9. Druki ścisłego zarachowania-spis z natury
Przewodniczący komisji – Natalia Deskiewicz
Członek komisji – Magdalena Zarzycka

 


Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2023
Wójta Gminy w Przybiernowie
z dnia 26 września 2023r.
Skład zespołów spisowych powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków
trwałych (poza gruntami)- spis z natury
Przewodniczący komisji –Radosław Szczepanowicz
Członek komisji – Łukasz Chojnacki
Członek komisji – Monika Janowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Andrzejewska 24-10-2023 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Andrzejewska 24-10-2023
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2023 13:09