Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XVI/137/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz.1653) Rada Gminy w Przybiernowie uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Przybiernów na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przybiernów na rok 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ze środków na dofinansowanie zawodowe nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, webinariach, szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on – line oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych nadających dodatkowe kwalifikacje wynikające z potrzeb szkoły;
3) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego.
§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się na rok 2021 ze środków, o których mowa w § 1. specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w formach o których mowa w § 3 ust. 2:
1) psychologia,
2) informatyka,
3) język angielski,
4) język niemiecki,
5) fizyka,
6) chemia,
7) doradztwo zawodowe.
§ 5. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w wysokości 70% opłaty za semestr dla jednego nauczyciela, jednak nie więcej niż 1200,00 zł.
2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2021.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami szkoły, dyrektor może zwiększyć kwotę dofinansowania za zgodą Wójta Gminy.
4. W przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole na terenie gminy dofinansowanie, o którym mowa w §3 ust. 2 przysługuje w jednej szkole.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przybiernów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kazanowski

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Hyla 05-02-2021 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2021 12:43