Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przybiernowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przybiernów. Piotr Hyla 2024-05-20 12:41:03
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2024-05-20 11:13:32
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-05-20 09:08:47
Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Przybiernowie Piotr Hyla 2024-05-17 16:29:58
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 Justyna Andrzejewska 2024-05-17 10:31:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX32523 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2024-2035 Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:57:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2024 rok. Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:56:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:54:36
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:54:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX32523 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2024-2035 Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:03:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2024 rok. Karolina Grzybowska 2024-05-16 14:01:14
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:18:15
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:17:37
Ocena zasobów pomocy społecznej Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:14:29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:13:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla radnych - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:12:14
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Przybiernów - dokument usunięty Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:11:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przybiernów Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:11:01
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:10:27
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:06:07
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Rozwoju i Budżetu Gminy Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:05:38
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. Św. Katarzyny w Trzechlu w roku 2024 Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:05:10
Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy w Przybiernowie Karolina Grzybowska 2024-05-16 09:04:24
Sprawozdanie z organizacji pozarządowych za rok 2023 Gabriela Budzyńska 2024-05-14 12:54:37
Zarządzenie nr 42/2024 w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego "Regulamin przekazania do korzystania ? użyczenia radnym Rady Gminy w Przybiernowie służbowych tabletów" Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:24:19
Zarządzenie nr 43/2024 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:23:07
Zarządzenie nr 52/2024 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przybiernów oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:22:00
Zarządzenie nr 49/2024 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:20:53
Zarządzenie nr 47/2024 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:19:37
Zarządzenie nr 46/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Czarnogłowach Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:18:22
Zarządzenie nr 45/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Przybiernowie Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:17:03
Zarządzenie nr 50/2024 w sprawie zmian do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów finansowo ? księgowych Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:12:45
Zarządzenie nr 48/2024 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. : "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica, gm. Przybiernów ? etap I" Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:11:38
Zarządzenie nr 51/2024 w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przybiernów w okresie lipiec ? sierpień 2024 r. Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:08:34
Zarządzenie nr 48/2024 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej nad realizacją inwestycji pn. : "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica, gm. Przybiernów ? etap I" Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:07:09
Zarządzenie nr 44/2024 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:05:35
Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przybiernów Justyna Andrzejewska 2024-05-14 10:00:02
Zarządzenie nr 29/2024 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów ul. Świerkowa, ul. Mieszka I w Przybiernowie" Justyna Andrzejewska 2024-05-14 09:59:39
Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Justyna Andrzejewska 2024-05-14 09:59:00
Justyna Andrzejewska 2024-05-14 09:57:13